بلکا آذین
Close

طرفداران اصلی بلکا، چه کسانی هستند؟

1.آنهایی که به تنوع و تزیین اهمیت زیادی می دهند.

2.طرفداران محیط زیست

3.کسانی که منزلشان در معرض گردو غبار و سر و صدای بیشتری قرار دارد.

4. عزیزانی که زمان و هزینه برایشان اهمیت دارد.

5.آنهایی که میخواهند همواره متفاوت باشند.